top of page

ענת הלוי מורה בבית ספר משגב

"בעזרת רמזים עלומים, חידות מאתגרות, אביזרים מוזרים עד מוזרים מאוד, עברנו כצוות חוויה מרתקת ומאתגרת.

עם הרבה הומור, שיתוף פעולה ושבירת 'ראשים' משותפת, הצלחנו לפענח את המשימה. סוף סוף פוגשים הפעלה שלא מזלזלת ביכולות של המשתתפים. היה מהנה עד מאוד, מצחיק עד דמעות ונשאר לנו טעם של עוד".

ענת הלוי מורה בבית ספר משגב


bottom of page