top of page

יעל בן זמרה, מנחה רשת אמי"ת

ביום ד ה23/11/16 קיימתם אצלנו פעילות – "חדר בריחה", לצוות המנהלים בקהילת אמית ירושלים.

את הפעילות התאמתם למטרותינו- עיסוק במצפן הרשת.

אני רוצה להודות לכם ולציין את המקצועיות והיצירתיות שבבניית התכנים ובהתאמתם לתוכן שבקשנו מכם, את הנעימות לעבוד אתכם ברמה האישית, את ההשתדלות להיענות לכל בקשה מצדנו ולהתאים באופן המיטבי את הדברים לצרכים ולציפיות שלנו.

המשחק, האביזרים, החידות, ההנחיה וגם הסכום והעיבוד של הפעילות היו ברמה מקצועית והיוו דבר שלם, שמעבר לחוויה ולתוכן – היה מלמד ,מפתח ונותן כלים לעבודתנו.

נשמח לעבוד אתכם בעתיד,

היו ברוכים

בעשייתכם היצירתית והחווייתית.

בברכה

יעל בן זמרה

מנחה רשת אמי"ת

bottom of page